Rekisterbeskrivning

Rekisterbeskrivning

 

Personuppgiftslag (523/99) 10 §

 

1. Registeransvarig

Skaala IFN Oy, Yrittäjäntie 25, 62375 YLIHÄRMÄ

 

2. Registeransvarig person och/eller kontaktperson

Ilkka Talaskivi +358 10 835 4700

 

3. Registrets namn

Skaala IFN Oy webshop användare register

 

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Skaala IFN Oys webshoppens användare register utnyttjas för att ta hand om kundrelationer, kontakter, marknadsföring samt andra webbaserande serviceändamål.

 

5. Registrerade information och innehåll

In i register samlas följande basinformation om webshoppens användaren, såsom:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-mail adress

 

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig registrerar av Skaala IFN Oy:s webshoppens användaren de informationen, som användaren har själv meddelat av sig vid websidornas användning.

 

7. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till EU eller ETA utomstående tredje partier i identifierbar form.

 

8. Principen för skydd av registret

Skaala IFN Oys användarregisterinformation för webshop lagras i ett registersystem skyddat av operativsystemets säkerhetsprogramvara. För att komma in i systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Endast vissa fördefinierade anställda hos registren har tillgång till information samt har tillgång till registerdata lagrade systemet. Informationen i registret ska finnas i låsta och skyddade lokaler.

 

9. Rätten att förbjuda den registrerande

Den registrerade person ska ha rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som rör honom/henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökning samt för personuppgifter och släktforskning. Förbudet måste vara skriftligt och riktat till de som är ansvariga för registerfrågor.

 

10. Inspektionsrätt för den registrerande

Den registrerande har rätt att inspektera de personuppgifter som finns lagrade i registret och att få kopior av dessa. Begäran om inspektion måste göras skriftligt och riktas till den som är ansvarig för registerfrågor.

 

11. Korrigera informationen

Registraren ska på eget initiativ eller på begäran av den registrerade korrigera, radera eller fullfölja personuppgifter som finns felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för behandlingsändamål i registret. Den registrerade person bör kontakta den registeransvarige för att korrigera informationen.

 

Datum 10.12.2018

Uppdaterad 31.7.2023